Op dinsdag 11 december werd voor de 15e keer de Messiah van Händel in Lisse uitgevoerd. De bijzondere samenwerking van 3 Lionsleden en 3 leden van de Rotary komt samen in de stichting Messiah Lisse. De Messiah wordt fantastisch uitgevoerd door de Nederlandse Handelvereniging, samen met een orkest en met 4 internationale solisten. De Agathakerk is met zijn prachtige akoestiek een bijzondere locatie voor de deze uitvoering. 

Aan de uitvoering gaan maanden van voorbereiding vooraf. Op organisatorisch vlak, maar natuurlijk ook qua PR, kaartverkoop, financiën, sponsoring etc.

Maar het resultaat mocht er zijn, het was echt een fantastische avond met prachtige muziek. We hebben heel veel leuke reacties gekregen! 

Alle sponsoren bedankt die het mede mogelijk hebben gemaakt!

http://www.messiahlisse.nl/

https://www.facebook.com/search/top/?q=messiah%20lisse&epa=SEARCH_BOX