Lions Club De Oude Duinen

De gemengde club De Oude Duinen is in 1995 opgericht. We zijn een club met diverse beroepsgroepen die 2x per maand bij elkaar komt. Met elkaar organiseren we diverse goede doelen projecten, voornamelijk in de bollenstreek. De combinatie van fundraising voor een goed doel, maar ook ook gewoon de handen uit de mouwen steken met leuke, gezellige Lionsleden is kenmerkend voor ons club. In het  Lionsjaar 2020-2021 zouden we ons 25 jarig jubileum vieren, maar helaas was het door corona onmogelijk om deze bijzondere mijlpaal te vieren. Dat werd uitgesteld tot juni 2022, waarbij we een fantastisch weekend hebben gehad in Zuid Limburg. Op naar de 30 jaar in 2025.

Elke 1e en 3e dinsdag komen we bij elkaar bij onze vaste locatie, Restaurant Het Oude Dykhuys in Lisserbroek. http://www.hetoudedykhuys.nl/  De eerste dinsdag is een dinneravond, waarbij de voortgang van de diverse commissies onder het genot van een dinner worden besproken. Bij de 2e bijeenkomst, wordt een spreker uitgenodigd. Het Lionsjaar loopt van juli tot en met juni, waarbij de inkomende voorzitter, weer een nieuw thema aan het nieuwe jaar zal meegeven. 

Lionsclub De Oude Duinen is onderdeel van één van de zes districten in Nederland. En als Nederlandse Lionsclub zijn we natuurlijk onderdeel van internationale Lionsclub organisatie die in 1917 in Amerika is opgericht. https://www.youtube.com/watch?v=SQ__fR6ZZD4

Het bestuur

Het Lions jaar loopt van juli tot en met juni. Elk jaar is er een nieuwe president, met 4 bestuursleden.

Het bestuur van het jaar 2023-2024 bestaat uit:

Agaath Porte-Seerden / President 

Margot van den Haak en Jan Dekker Uittredend Presidenten

Josée van Hage  / Inkomend President

Lilian Allard / Secretaris

Ted van Velzen / Penningmeester

 

Volg ons ook op social media

Facebook

https://www.facebook.com/lionslisse/

 

Instagram

http://www.pictame.com/user/lionsclubdeoudeduinen/3033518727

@lionsclubdeoudeduinen

 

 

 

 

 

 

 

Liberty, Intelligence, Our Nation's Safety.

Lions zijn mensen die zich belangeloos inzetten om lokaal en wereldwijd anderen te helpen die hulp nodig hebben, waarin niet door de reguliere kanalen wordt voorzien.

Mensen die Lion worden staan over het algemeen zelfstandig en zelfbewust in het leven en zijn graag bereid zich onbaatzuchtig in te spannen voor het goede doel. Dat doen ze bij voorkeur op vriendschappelijke basis met mensen van uiteenlopende beroepsgroepen. Door kennis te nemen van elkaars achtergrond en invalshoek bewijzen ze elkaar onderling ook een dienst. 
De drie kernwaarden van de Lions zijn externe hulp, zelfontplooiing en vriendschap.

Erecode

Bij het aangaan van het lidmaatschap geef je aan dat je je volgens de internationaal afgesproken erecode zult gedragen. Van een Lion wordt verwacht dat hij (zij):

 1. zich tijdens zijn werk/leven zodanig zal inzetten dat hij aanspraak mag maken op een goede reputatie;
 2. goede resultaten nastreeft tegen een redelijke vergoeding, zonder gebruik te maken van ontoelaatbare middelen of door anderszins incorrect te handelen;
 3. steeds voor ogen houdt dat zijn positie/carrière niet ten koste van anderen mag worden opgebouwd; degenen die een beroep op hem doen niet in de steek laat en trouw is aan zijn principes;
 4. bij twijfel of zijn positie of handelen tegenover een ander wel rechtmatig of moreel verantwoord is, twijfel wegneemt, ook al is dat strijdig met zijn eigenbelang;
 5. vriendschap niet als middel maar als doel beschouwt; ervan uitgaat dat ware vriendschap niet berust op wederzijds verleende diensten, niets verlangt en diensten aanvaardt in de geest waarin zij worden gegeven;
 6. hij zich steeds bewust is van de plichten ten opzichte van zijn land en leefgemeenschap, zich in woord en daad loyaal gedraagt en zoveel als mogelijk is tijd, energie en middelen voor deze samenleving inzet;
 7. zijn medemensen helpt door mee te leven in gevallen van nood en steun en hulp biedt;
 8. voorzichtig is met kritiek, royaal met lof en zich niet negatief maar constructief opstelt.

De Lions organisatie

Er zijn wereldwijd 1,4 miljoen Lions.  Elke Lion is lid van een Lionsclub, waarvan er wereldwijd 46.000 zijn. 

Elke Lionsclub is lid van:

 • een district (Nederland telt 6 districten)
 • het multiple district (Nederland is Multiple district 110)
 • Lions Clubs International.

Elke Lionsclub mag stemmen op de algemene ledenvergadering van het district (districtsconventie), het Multiple district (de nationale conventie) en Lions Clubs International (de internationale conventie).
Wat op de internationale conventie besloten wordt is bepalend voor alle Lions wereldwijd. Door het lidmaatschap van de Lions te aanvaarden geef je aan dat je je daarnaar zult gedragen.

 

Test2

 

 

Een lijst (met 'lees verder' links)

Header 3